Ek het skielik op ‘n dag
tot diep in jou siel geklim
jou woorde op elke bladsy
vanuit joú oë begin aanskou

en

dit het my bang gemaak
my verskrik laat wonder
oor die mag van jou pen
wat oor my siel griffel