Wie is hierdie vrou

wat sagkens met haar prisma

deur ons sirkels sny?