Die Stryd van Woorde

“…koue spel nie winter nie…”

sonder om te klop of amptelik oorlog te verklaar

wil ek die bunker van jou hart oopruk

instorm en range en ordes by skietgate uitsmyt

sodat die stryd op gelyke voet kan begin

‘n stryd teen wortels van woorde,

stamme van prosa, verby die sagte loof van poësie

tot by jou kloppende aorta wat ek beplan om met sekuur hand

van ‘n skerpskutter aan myne te verbind

dig, sodat niemand meer kan sien waar my loop begin

en jou sneller eindig en ons in ekstase en sonder dat jy keer

oorlog kan voer teen die geheimenisse van jou duisende boeke,

lêers en verslae en jy oplaas oorgee aan die openbaring van jou kennis

terwyl my bewende vingers cum laude oor die rondings

van jou gevierde grade gly en visier aanlê op die vuur van jou mond

wat langsaam op die gevegsfront van konvulsies sneuwel  en

in die hitte van baie somers yskoud word onder myne.

© Susan Grobler