Fetusposisie

As ek myself

maar net weer kon opkrul

in my eie hitte,

veilig weggekrimp

van die beterweterigheid om my;

as ek myself

maar net kon losmaak

van die lastige pedant;

as ek myself

maar net weer so ver kon kry

om peilloos in my eie huisie te bly;

dan sal ek weer my visier kan instel,

kan fokus op die hier en nou

en vergeet van jou.

© Susan Grobler