wild is die vensters

na die ewige wag

nóg dag nóg nag

strompelend

mompelend

aan’t nader kom’t

heeldag in die oog rondgeslomp

verwurgd sluit die vensters

knallende pyn

sluip die reukwater en wyn

vloekend

skellend

aan’t beweeg

sonder om te wik of te weeg

morsig is die vensters

roet raak die besieling

soutwater, ystersout?

laggend

lê-end

aan’t regop kom’t

silwerslyper swaarmoedig… ontlont

plotselinge pynlike vensters

gekelder deur bevryding

… wéér smart in die hart