Ek gee jou weer
my hart
se kristal
ek gee jou
my toekoms
se towerbal
kan ek jou naby
myself laat
kan ek glo
as jy sê
jy luister
as ek praat
is ek rêrig
die een vir jou
wil jy my steeds
hê as jou vrou
sal ek gerus
kan slaap in die nag
moet ek steeds kommer
terwyl ek vir jou wag
kan ek glo
dat jy nie sal val
mag ek jou vertrou
met die duursaamheid
en waarde van
my helder kristal.