Vanaand
met polsstempel en al
sit ons in Café Barcelona
luisterend na ou vriende se gig

en Ilze sing haar songs:

eenduisendtweehonderd
kilo-kilometer ver
kom dit aangesweef :
die liefde tussen trom en snaar

en oor die ewenaar heen
word mure afgebreek

en jes!
“It’s got to be per…fect”:
Wynand se skugter glimlag
en die blink in sy oë.