Jy is en bly die volmaakte vrou
in of uit “That Dress”

jou wilde kurwes vasgevang
in goue spelde

die reedsgbore Venus
die Face of Estee Lauder.

Onbevlek deur Grant se “gevroetel
met divine”, die goedkoop hoer,

het jy jou kop hoog gehou –
“keep on walking” jou motto gemaak.

Eenmaal het jy almal bedazzeld
deur self ‘n lyn of twee oor te steek,

maar jy word ontdek en herontdek:
jou vuurheuwel ‘n 2010-simbool van vrouwees