In ‘n
onbesonne
oomblik
van jonk wees,

net voor
grootmens
se drumpel,
jou bestemming
sou wees,
het jy en Bacchus
‘gedice’,

nou vloei
jou
brandewyn-bloed
tussen stukke
verwronge
metaal en
versplinterde glas,

bitter die teug
van jou verlore jeug,
wrang is die smaak
om te vroeg
groot
te wou wees.