Ek skryf vir jou
‘n gedig
in vaste vorm
van vier strofes elk

en ek noem die eerste
vier reëls ‘n kwatryn
en ek noem die tweede
vier reëls ‘n kwatryn

en saam vorm hulle die oktaaf
en dan skryf ek vir jou drie reëls
en noem dit ‘n tersine

en ek voeg daarby nog ‘n tersine
en saam vorm hulle ‘n sestet
en laastens sluit ek af met … jambes!