Haat
drup soos donker molasse
wanneer die skugter maagd,
nou verneder en onteer
deur ‘n turkse kryger,
haarself in wanhoop
in wit Athene
van ‘n Parthenon-monoliet
afwerp