Jy
en my siekte
het my menswees
reduseer
tot ‘n enkel
vertrek