Behoede my
van stagnasie in my taal
behoede my
van net terugsit en niks betaal
‘k wil sáám met die gety
nuwe woorde en uitdrukkings voortbring
soos ‘n tsoenamigolf
Afrikaans oor tonge laat spoel
sodat my taal kan kook
en kwook en oorkwook
en tot aan die einde
van alles kan bly staan
selfs al het ék
lank reeds vergaan