‘n Nuwe Renaissance
het begin: volrond,
enigmaties, liries,
soos die stil glimlag om
die Mona Lisa se mond.
Kom ons bou ‘n stad
om haar poëtiese portret!
Verwyder haar versigtig
agter die dik glas
van ons gisters, want
sonder vryheid van beweging
in die skewe horison ágter haar,
sien ons nie ons toekoms nie.