O, my broer, o, my suster,
merk die kreeftegang:
vervalle ou geboue,
tolhek potholes-paaie,
alfabetiese vervolging
van bekende Afrikane

o, my broer, o, my suster,
wees sterk, wees biddend:
waak teen intrigante verglyding,
reik mekaar die hande
dek maar altyddeur
mekaar se weerloos rûe

o, my broer, o, my suster,
luister na my fluistering:
moenie blindelings identifiseer
met die kremasie van ‘n volk,
kokend soos ‘n kreef
in ‘n driebeen-pot